แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป this too will pass


ให้เรามีสติ ปรับปรุงลมหายใจยาวๆ
ให้เกิดความรู้สึกตัว รักษาใจเป็นกลางๆ
ทำใจสงบ และทำใจปล่อยวางว่า
“แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”
เมื่อมีทุกข์ ทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน
ไม่มีประโยชน์อะไร
ที่เราจะนำความทุกข์มาเป็นกังวล
เมื่อมีสุข สุขนั้นก็ไม่จีรัง ยั่งยืนเช่นกัน
เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ทุกสื่งล้วนไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง
คำพูดว่า  “โชคดี” เป็นคำที่มีความหมาย
เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิต
เหมือนกับเราตั้งโปรแกรมการมองโลกในแง่บวก
ไว้ในจิตใจของเราเสมอเพราะใจเป็นประธาน
ใจเป็นหัวหน้าของชีวิต
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้ามีกำลังใจดีแล้ว คิดดี พูดดี ทำดี
ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไนทางที่ดีขึ้นได้
อานิสงส์ของทาน ทำให้ฐานะดี ไม่ลำบาก
อานิสงส์ของศีล ทำให้รูปงาม ร่างกายสมประกอบ ผิวพรรณดี
อานิสงส์ของภาวนา ทำให้สติปัญญาดี
การทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนาจะเป็นอริยทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
ที่อาศัยให้แก่เราได้ แม้จะตายจากภพนี้ไปแล้ว
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: