นโยบายการเงินและนโยบายการคลังนโยบายการเงิน (Monetary Policy)ความหมาย คือ การที่รัฐบาลใช้เครื่องมือทางการเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ มีด้วยกัน3 ด้านดังนี้1. การลด เพิ่มปริมาณเงินในระบบ

2. การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หรือเรียกว่า ด/บ นโยบาย หรือ ด/บ มาตรฐาน)

3. การปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราระหว่างประเทศ

การที่รัฐบาลใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง ศก. ที่เราต้องการดังนี้

1.เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต (Economic Growth)

2.เพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ (Eco Stability)

3.เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเสมอภาค (Eco Eavity) หรือ การกระจายรายได้อย่างยุติธรรม

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทางการเงิน คือ Bank ชาติ หรือ ธนาคารกลาง หรือ ธปท.

นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

คือ การที่รัฐบาลใช้เครื่องทางการคลัง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้

1.การใช้มาตรการเพิ่ม ลด ภาษี

2.การเพิ่ม ลด การก่อหนี้สาธารณะ

3.รายจ่ายสาธารณะ (รัฐบาลสามารถเพิ่ม ลด รายจ่ายประจำปี)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามที่ต้องการ

เพื่อให้ ศก. เจริญเติบโต (Eco.Growth)

เพื่อให้ ศก. มีเสถียรภาพ (Eco.Stabitity)

เพื่อให้ ศก. มีความเสมอภาค (Eco.Equity)

ผู้ดูแลกระทรวงการคลัง คือ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี ผ่านสภา ตราเป็น พรบ. รายจ่ายประจำปี

กระการคลัง และสำนักงบประมาณ ทำหน้าที่ในการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติ

คำถาม อ.ทำไมงบประมาณจะต้องผ่าน พรบ.? เพราะในหลักประชาธิปไตย ผู้เสียภาษีทุก

คนจะต้องมีตัวแทน ในรัฐสภา

Note

ในปัจจุบันนโยบายการเงินนโยบายการคลัง ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายทางศก.

เป็นพื้นฐาน แต่ปัจจุบันยังมี เป้าหมายทางสังคมด้วย คือ ทำให้สังคมอยู่ดี มีสุข และคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น การทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: