การบ้านทำลายการเรียนรู้ของเด็ก


มหาวิทยาลัยดูร์แฮมของอังกฤษ ทำวิจัยเรื่อง การบ้านกับผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า หากเด็กได้รับ การบ้านมากเกินไปจะส่งผลร้ายต่อการเรียนของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กวัยประถม จากการศึกษากับเด็กอายุ 11 ปี จำนวน 20,000 คน ในโรงเรียน 500 แห่งในอังกฤษ พบว่า เด็กมีการบ้านเพียงแค่เดือนละครั้ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านสูงกว่าเด็กที่ต้องทำการบ้านเป็นประจำ สำหรับการบ้านที่เด็กประถมศึกษาทำมากที่สุด ได้แก่ การอ่าน โดยเด็กๆ มากกว่าร้อยละ 40 กล่าวว่า ต้องทำการบ้านในวิชาอ่านมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง ส่วนวิชาที่เด็กต้องใช้เวลาในการทำการบ้านมากที่สุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ โดยเด็กจำนวน 1 ใน 5 คร่ำเคร่งกับการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง รองลงมาได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กน้อยกว่า 1 ใน 10 ต้องทำการบ้านมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของคิงส์คอลเลจ ในลอนดอนว่า เด็กอายุ 9 ขวบที่ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเด็กที่ได้รับการบ้าน น้อยกว่านั้น นอกจากนี้จากผลการวิจัยของสถาบันการศึกษาในกรุงลอนดอนระบุว่า การบ้านเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กประถมและ ทำให้เด็กเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ตลอดจนเป็นต้นเหตุของความตรึงเครียดภายในบ้านด้วย

การบ้านทำลายการเรียนรู้ของเด็ก. 2545. [Online]. เข้าถึงได้จาก http://www.viboon.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: